ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 22

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 6838
Podstawy prawne działania samorządu 2157
Statut Gminy 3559
Zadania Gminy 1906
Organy Gminy 2884
Organy wewnętrzne 2497
Miasta partnerskie 2202
Rada Miejska w Szprotawie 9205
Kompetencje 1776
Skład Rady Miejskiej 11369
Sesje Rady Miejskiej 4477
Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej 16030
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 45833
Wyniki głosowań 26565
Interpelacje i zapytania 1613
Monika Biazik 2430
Janusz Biliński 7864
Jerzy Chmara 5509
Stefan Gołek 1969
Bartłomiej Grono 2046
Beata Jakowicka 3091
Grażyna Kufel 32
Szymon Matuszewski 1900
Maciej Pachurka 49
Roman Pakuła 4238
Halina Sawa 1458
Piotr Siuda 1714
Maciej Siwicki 8923
Władysław Sobczak 529
Andrzej Stambulski 912
Transmisja 34352
Plan Pracy Rady Miejskiej 1828
Komisje Rady Miejskiej 1172
Składy komisji Rady Miejskiej 3516
Plany pracy komisji 4014
Terminy 1143
Kluby radnych 3454
Dyżury 3659
Burmistrz Szprotawy 7912
Kompetencje 2342
Sprawozdania 890
2024 215
2023 1484
2022 3469
2021 4611
2020 4828
2018 8304
2017 9824
2019 7389
Kontrole 776
2017 19116
2018 10913
2019 6709
2020 1157
2021 2901
2022 1200
2023 578
2024 67
Petycje 2395
2017 8888
2018 8634
2019 15810
2020 5216
2021 4400
2022 2816
2023 951
2024 117
Raport o stanie Gminy 3201
Urząd Miejski 19594
Dane teleadresowe 9838
Dni i godziny otwarcia 3642
Kierownictwo Urzędu 7785
Wydziały 31844
Regulamin organizacyjny 14726
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 10372
Regulamin pracy 4215
Regulamin wynagradzania 4906
Regulamin świadczeń socjalnych 4054
Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa 944
Zasady obsługi interesanta 1780
Jak załatwić sprawę 45
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 1523
Kontrola zarządcza 6410
Zarządzenia 4813
Harmonogram 2731
Oświadczenia 580
Urząd Miejski 3161
Jednostki podległe 4927
Sprawozdania 496
Urząd Miejski 2867
Jednostki podległe 2018
Audyt wewnętrzny 5432
Jednostki organizacyjne 5871
Szkoły 6198
Przedszkola 5082
Miejska Biblioteka Publiczna 4220
Szprotawski Dom Kultury 4026
Ośrodek Pomocy Społecznej 5535
SzZN „Chrobry” 6287
Szprotawski ZAZ 2929
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 4586
Rejestr Instytucji Kultury 3639
Jednostki pomocnicze 2394
Sołectwa 5927

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 145622
Akty Prawa Miejscowego 109321
Uchwały Rady Miejskiej 122342
2024 1813
2023 15850
2022 28972
2021 41499
2020 30837
2019 39675
2018 50607
2017 35051
2016 37707
2015 42566
2014 42825
2013 41194
2012 62196
2011 73603
2010 46988
2009 63773
2008 47846
2007 46455
2006 30871
2005 31751
2004 29068
2003 29485
2002 8383
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 157552
2024 3730
2023 28502
2022 47994
2021 71264
2020 61677
2019 68212
2018 67304
2017 6485
2016 4366
2015 5339
2014 4101
2013 1301
2012 2747
2011 4238
2010 25189
2009 43065
2008 1828
2007 3675
e-Urząd 5548
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 30638
Ogłoszenia 46612
Wyniki 27418
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 4345
Zamówienia publiczne 35552
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 231107
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 270292
Finanse 1
Uchwały budżetowe 1945
Projekty uchwał budżetowych 1308
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 4125
2018-2033 2007
2019-2033 1714
2020-2033 1169
2021-2033 1227
2023-2036 499
2024-2038 236
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 2417
2018-2033 1929
2019-2033 1692
2020-2033 1126
2021-2033 1094
2022-2036 648
2023-2036 94
Sprawozdania z realizacji budżetu 3272
Sprawozdania z wykonania budżetu 5058
2016 659
roczne 2457
2017 3366
2018 4484
2019 2671
2020 2511
2021 2143
2022 1005
2023 118
Sprawozdania finansowe 1025
Gmina Szprotawa 5513
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 9120
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 2549
2017 469
2018 1525
2019 1018
2020 262
2022 595
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1320
Projekty budżetów 1052
Sprawozdania z wykonania budżetów 564
2016 544
roczne 1614
2017 2210
2018 1915
2019 1600
2020 789
2021 979
2022 662
2023 58
Możliwość sfinansowania deficytu 805
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 1156
2017-2033 1584
2018-2033 1322
2019-2033 1282
2020-2033 929
2022-2036 748
2023-2036 453
2024-2038 162
O możliwości wykupu obligacji 710
O planowanej kwocie długu 4347
Obligacje 899
2017 2479
2018 2217
Informacje o stanie mienia 1454
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 7477
Deklaracje podatkowe 1640
2017/2018/2019 6545
Informacje podatkowe 1214
2017/2018/2019 1994
Interpretacje podatkowe 754
2017 4246
Uchwały podatkowe 1575
2017 1642
2018 2147
2019 2220
2020 3538
2021 2114
2022 1316
2023 1395
Informacje roczne 16884
Dług publiczny 4167
Przetargi/ Majątek Gminy 33395
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 253926
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 22531
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 20393
Sprzedaż traw na pniu 3946
Oświata 4818
Dotacje 17993
informacja o stanie zadań oświatowych 3824
Współpraca z NGO 5214
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1426
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1246
Rada Działalności PPGSz 2628
RDPP III kadencji 1407
RDPP IV kadencji 316
Konsultacje 859
2024 349
2023 1006
2021/2022 2005
2020 1634
2019 1662
2018 2553
2017 1970
Otwarte konkursy ofert 2290
2024 1356
2023 3313
2022 3337
2021 69466
2020 14979
2019 16654
2018 15375
Wyniki otwartych konkursów ofert 1213
2024 408
2023 1291
2022 2448
2021 5267
2020 3469
2019 3602
2018 2708
2017 3758
Tryb pozakonkursowy 976
2017 2498
2018 6873
2019 1759
2020 512
2021 817
2022 1186
2023 1386
2024 63
RODO 14068
Monitoring wizyjny 2730
Dokumenty strategiczne 3766
Gminny Program Rewitalizacji 1993
Sprawozdania z realizacji GPR 4702
Ocena Komitetu Rewitalizacji 1890
System Informacji Przestrzennej 9111
Strategia Rozwoju Gminy 836
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 3005
Sprawozdanie z realizacji Strategii 959
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 1272
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 1388
Ogłoszenia, konsultacje, inne 6286
Ogłoszenia różne 1513
2024 323
2021 986
2018 2588
2017 8962
Konsultacje społeczne 896
2024 920
2023 1834
2020 1640
2018 2211
2017 5170
Rejestr działalności regulowanej 672
Obwieszczenia 1240
2024 760
2023 5197
2022 8208
2021 9305
2020 14041
2019 10162
Ogłoszenia do publicznej wiadomości 4075
Informacja publiczna 6819
Ochrona środowiska 6780
Sprawozdanie z ochrony powietrza 944
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 2794
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 1600
Program Ochrony Środowiska 1273
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 1778
Obwieszczenia 1559
2024 907
2023 6406
2022 14522
2021 25431
2020 43389
2019 12517
2018 6773
2017 9791
2016 3973
Ogłoszenia 7200
Konsultacje 4657
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5031
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 839
2017 4976
2019 1249
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 1106
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 1032
Wnioski 2016 3027
Decyzje 2016 3138
Wnioski 2017 17119
Decyzje 2017 16731
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 1944
Decyzje 2014 1977
Decyzje 2016 5022
Wnioski 2017 6642
Decyzje 2017 6201
Wnioski 2018 6011
Decyzje 2018 6388
Wnioski 2019 9714
Decyzje 2019 7105
Wnioski 2020 11072
Decyzje 2020 11117
Wnioski 2021 6312
Decyzje 2021 6949
Wnioski 2022 4127
Decyzja 2022 3904
Wnioski 2023 2013
Decyzje 2023 1963
Wniosek 2024 217
Decyzje 2024 166
Raport OS 811
2017 1478
2019 2498
2020 1528
2021 911
2022 919
2023 680
2024 32
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 600
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 1180
Zaproszenie do składania ofert 26906
Wybory 12330
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 1173
2019 10699
2023 4698
Wybory Prezydenta RP 1065
2020 25140
Wybory ławników 657
2019 3594
2023 1282
Wybory samorządowe 11191
2024 5658
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1678
2024 879
2019 10350
Referendum 640
Zgromadzenia publiczne 996
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 2019
Oświadczenia majątkowe 16725
Urząd Miejski 2445
Złożone w 2024 r. 2164
Złożone w 2023 r. 8804
Złożone w 2022 r. 9754
Złożone w 2021 r. 12465
Złożone w 2020 r. 30313
Złożone w 2019 r. 15842
Złożone w 2018 r. 22433
Rada Miejska 2398
Złożone w 2024 r. 1254
Złożone w 2023 r. 9444
Złożone w 2022 r. 10367
Złożone w 2021 r. 13563
Złożone w 2020 r. 15664
Złożone w 2019 r. 18709
Złożone w 2018 r. 47711
Jednostki podległe 2095
Złożone w 2024 r. 530
Złożone w 2023 r. 7598
Złożone w 2022 r. 11129
Złożone w 2021 r. 15673
Złożone w 2020 r. 18537
Złożone w 2019 r. 20423
Złożone w 2018 r. 26276
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2492
Rolnictwo 2467
Deklaracja dostępności cyfrowej 4001
Koordynator ds dostępności 2003
Preferencyjna sprzedaż węgla 815
Informacja o przystąpieniu Gminy Szprotawa do sprzedaży końcowej paliwa stałego na rzecz mieszkańców gminy 427
Informacja o przystąpieniu Gminy Szprotawa do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców gminy 678
Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 1343
Informacje o podmiotach, z którymi zawarto umowy 983
Współpraca z innymi gminami w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 184

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 2675
Statystyki 6917
Kontakt 60653
Zespół redakcyjny 7878
« powrót do poprzedniej strony